Landbruk Nord

Nye lønnstariffer for avløsere

Tariffoppgjøret mellom Fellesforbundet og NHO mat og Landbruk er sendt til medlemmene for godkjenning.

Landbruk Nord oppdaterer alle lønnstariffer for avløsere så ingen ligger under minstelønnstariffen.  Det vil alltid være det som står som avtalt lønn på timelista som er styrende, men ingen må lønne under minstelønnstariffen. Er du i tvil så ta en telefon til oss.