Landbruk Nord

Nye resultater fra prognosehøstinger

Prognosehøstingene som blei tatt 16. juli viser store variasjoner i forenhet pr kilo tørrstoff og PBV i forhold til høstetidspunkt.

Tørrstoffavlingene har som ventet blitt noe høyere enn tidligere.

Resultatene er satt opp i tabellen under:

Sted Ts% Kg ts/daa FEm Råprot. PBV AAT Fordøy. NDF
/kg ts % av ts g/kg ts g/kg ts % av ts % av ts
Storjorda 27,3 456 0,864 10,5 -31 79 69,8 57,7
Markenes 30,9 478 0,937 16,5 19 85 75,3 57,6
Malangen 22,4 332 0,900 12,1 -20 82 72,6 62,1
Storslett 0,811 11,6 -15 76 66,3 66,1

Fem- konsentrasjonen varierer fra 0,811 (Storslett) til 0,937 (Markenes).

På Markenes ser en at PBV er blitt betraktelig høyere enn tidligere samtidig som tørrstoffinnholdet er høyt. I Storjorda har utviklingen gått fra + 48 til – 31 på PBV i løpet av en uke. Den samme tendensen ser en i Malangen og på Storslett. Det viser en klar tendens mot kvalitetsnedgang ved utsatt høsting.

Ellers meldes det om jevnt over gode grasavlinger i kvantitet flere steder. For det meste er 1. slått ferdig og mange forbereder og gjødsler for en 2. slått. Hvilken gjødsling en velger avgjøres av jordanalyse, grasvekst, jordart, hva fôret skal brukes til og lokale tilpasninger.