Landbruk Nord

Nye resultater fra prognosehøstinger

Vi har fått de siste resultatene fra prognosehøstingene i Malangen og på Markenes.

Dato Sted Ts % kg  ts/daa FEm/kg ts FEm/daa AAT g/kg ts PBV g/kg ts
11.6. Malangen 1,002 90 43
11.6. Markenes 1,016 90 36
14.6. Storslett 20,37 327 0,985 322 89 45
19.6. Malangen 15,82 427 0,890 380 82 32
19.6. Markenes 17,78 160 0,975 156 88 52
21.6. Storslett 19,61 404 0,924 374 84 32
25.6. Malangen 17,79 445 0,875 389 81 15
25.6. Markenes 19,84 218 0,922 201 84 31
27.6. Storslett 20,77 0,847 79 23
2.7. Malangen 0,808 76 13
2.7. Markenes 0.868 80 7
9.7. Malangen 0,758 73 3
9.7. Markenes 0,821 77 29

Vi ser at den 9. juli  er FEm-konsentrasjonen i Malangen nede i 0,758  og nede i 0,821 på Markenes. Antall gram AAT g PBV er på et akseptabelt nivå foreløpig. På Markenes er prøven tatt på gammel eng, og vi ser at FEm-konsentrasjonen har holdt seg noe bedre her enn på nyere eng i Malangen. Det har vært en del regn og vi ser at en del venter med å slå. Selv om kvaliteten ikke er på topp mer, ser det ut for at det blir bra med avlinger i år. I skrivende stund var ikke alle opplysninger om tørrstoffprosenter til stede, så det er vanskelig å si noe om selve avlingsmengden pr nå.

Husk mer ensileringsvæske jo våtere og mindre fortørka graset er!