Landbruk Nord

Nye resultater fra prognosehøstinger

Prognosehøstinger

Det ble foretatt nye prognosehøstinger i forrige uke, onsdag 8. juli på Storslett, og i Malangen, Storjorda i Målselv og Markenes torsdag den 9. juli.

Resultatene er satt opp i tabellen under:

Sted Ts % Kg ts/daa FEm/daa FEm/kg ts Råprot% AAT, g/kg ts PBV, g/kg ts NDF% av ts Sukker % av ts
Storslett 17,8 340 319 0,938 15,7 85 11 57,3 15,2
Malangen 14,63 285  254  0,891 15,8 82  17 57,4 18,2
Storjord 22,06 165  156  0,948 19,7 86 48  55,2 6,9
Markenes 22,94 229  213 0,930 11,4 84 -30  59,6 17,0

Selve tørrstoffavlinga er fremdeles noe lav på alle stedene, unntatt på Storslett, der den ligger på 340 kg/daa. Men her er tørrstoffprosenten noe lav, med 17, 8 %. Det samme er den i Malangen, på bare 14, 63 %. Selve FEm-konsentrasjonen er jamnt over veldig bra, og varierer fra 0,891 (Malangen) til 0,948 ( Storjord ). Også råprotein, AAT og PBV er bra, men PBV begynner å bli lav på Markenes.

Mange har startet slåtta, og flere melder om lavere avling enn normalt. Det har jo vært en kald sommer hittil, og det vil si at aktiviteten i jorda, og veksten har gått tregere enn den burde. Jo lavere temperatur, jo mindre klarer plantene å nyttiggjøre seg av tilført gjødsel.

Det taes nye prognosehøstinger i dag, torsdag 16. juli i Malangen, på Storjorda og på Markenes i Balsfjord. I tillegg er det sendt inn en prøve fra Storslett i dag, (fra et annet jorde enn 8. juli).  Foreløpig viste denne at ts% lå på 22,90 og antall kg ts/daa lå på 544.

Alle analysesvar ventes å foreligge i første halvdel av neste uke.