Landbruk Nord

Nyhet fra Fylkesmannen i Nordland

Mattilsynet og Landbruksdirektoratet har i år inngått samarbeidsavtale om utveksling av informasjon i saker som angår dyrevelferd på foretak med husdyrproduksjon.

Les mer her: http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Landbruk-og-mat/Husdyr/Dyrevelferdssaker-i-Nordland-2014/