Landbruk Nord

Nyheter på hjemmesiden

Vil du bli medlem i Landbruk Nord? Har du noe du vil selge? Er det noe du vil kjøpe?

Nå har vi ordnet dette på vår hjemmeside.

Til venstre – i grønn rubrikk – ligger nå skjema for innmelding i Landbruk Nord – bruk den så blir du også med på laget vårt!

Du finner også en side hvor du kan legge inn hvis du har noe du vil selge eller kjøpe. Her er stort sett fritt fram med hva du vil. Useriøse innlegg vil bli fjernet.