Landbruk Nord

Nysgjerrig på økologisk landbruk?

Lurer du på om forholdene på din gård ligger til rette for omlegging til økologisk landbruk? Eller har du lagt om, men trenger mer hjelp? Landbruk Nord har veiledningstilbudene innen økologisk landbruk!

Foruten rådgivingspakkene (grovfôr, potet, grønnsaker, bær), som er et tilbud for både økologisk og konvensjonell drift, har Landbruk Nord tilbud om en gratis og uforpliktende gjennomgang av ressursene på din gård for vurdering av muligheter og utfordringer for økologisk drift.

Du har også muligheten til å inngå en rådgvingsavtale. For en egenandel på kr. 1500,- kan du få skreddersydd et opplegg med 25 rådgivingstimer – utformet etter eget ønske og behov.

Les mer om tilbudene her!