Landbruk Nord

Nytt beredskapsnummer

Landbruk Nord har fått nytt beredskapsnummer!!!!

Ved akutt sykdom og behov for beredskapsavløser – ring:
90 23 50 71.

Landbruk Nord har fått nytt beredskapsnummer!!!!

Ved akutt sykdom og behov for beredskapsavløser – ring:

90 23 50 71.