Landbruk Nord

Nytt fra Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Troms er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Her kan du bl.a lese om de russiske praktikantene fra Arkhangelsk som jobber i Landbruk Nord.

Fylkesnytt finner du her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/tidsskrift_og_nyhetsbrev/fylkesnytt/2013/fylkesnytt-fra-troms-32013.html?id=747900&WT.tsrc=epost&WT.mc_id=epostvarsel_lmd