Landbruk Nord

Nytt grovfôrnytt på medlemssidene

Våre rådgivere har sendt ut to «grovfôrnytt» til våre medlemmer nå i juli.

Elektronisk versjon av disse finner du under hovedmenyen «for medlemmer».

Passord for å få tilgang til både grovfôrnytt og medlemsskriv får du på henvendelse til oss, tlf: 77 72 25 40.

God sommer!