Landbruk Nord

Nytt infoskriv om endringer vedr. plantevernmidler

Bruker du kjemiske plantevernmidler? Det er ditt ansvar å sjekke om middelet du har i skapet fortsatt er tillatt å bruke. Årstall på registreringsnummer på etiketten gir en pekepinn, men det kan skje endringer utom den vanlige godkjenningsordingen også. For en bedre oversikt har mattilsynet nå laget et infoskriv som viser de nyeste endringene innen plantevernmidler.

Skrivet kommer ut ca. 4 ganger i året, du finner du på mattilsynet sine nettsider. En fullstendig liste over alle godkjente plantevernmidler finner du her.

Vi minner også om at alle som kjøper og bruker plantevernmidler må ha autorisasjon. Dersom du trenger autorisasjonskurs tar du kontakt med oss.

Alle åkersprøyter skal funksjonstestes hvert 5. år. Du kan bestille funksjonstest av åkersprøyta di her.