Landbruk Nord

Nytt kufjøs på Kvaløya under oppføring

Kufjøs med melkerobot er under oppføring på Kvaløya i Tromsø fylke for byggherre Eimund Engenes. Grunnflate kufjøs 965m2 (BTA) med utvendig gjødsellager på 564m2. Oppstart på byggetomt i juni 2016, innflytting februar 2017. Byggherre har satt bort det meste av arbeidet, egeninnsats er malerarbeider og montering av innredning.

av Roger Østvik 

Landbruk Nord utarbeidet sammen med byggherre forprosjektet som dannet grunnlaget for finasiering søknad. Når finasiering var på plass ble det gjort noen små endringer på plan før prosjektet ble sendt på en tilbudsrunde på de bygningsmessige arbeidene samt rørlegger og elektriker. Landbruk Nord bistod i dette arbeidet og med avtaleinngåelse.

engenes-innvendig
Innvending fra melkestasjon mot fôrsentral.
Hovedbilde: Fasade sett fra fylkesvei 54. 

Husdyrrommet er dimensjonert for 42 årskyr med 100% påsett av kviger. Oksene selges etter 2-3 mnd. Kalvingene skjer i perioden september-februar. Bygningen har separat velferdsavdeling.

Gjødselhåndtering. Under spalteplank i husdyrrom går det langsgående flytekanaler til en tverkulvert ved fôrsentral. Fra tverrenne flyter gjødsel til nedsenket pumpekum. Fra pumpekum til utvendig gjødsellager pumpes gjødsel.

Bygningen er med isolerte betongelementer i yttervegger og innvendige skillevegger i betong. Isolert takkonstruksjon med takstoler.

Gravearbeider startet i juni i år med opparbeidelse av vei og utgraving av byggetomt, betongarbeider ble påbegynt i slutten av juni. Bygget ble tettet i løpet av september. Monteringsarbeider på elektriker-, rørlegger- og innendørsmekanisering foregår nå fram til innflytting.

Utførende på byggeplass:
  • Gravearbeider: Maskinentreprenør Tor Gabrielsen AS
  • Betongarbeider, tømrer- og snekkerarbeider: Gråkjær AS
  • Elektriker: Rawiel AS
  • Rørlegger: Rørinor AS
  • Innendørsmekanisering: Felleskjøpet  SA

Landbruk Nord  kan bistå med utvikling av ideer tilpasset din gård, prosjektering av tun og bygninger, driftsplan, byggesøknad, finansieringssøknad, tilbudsinnhenting, avtaleinngåelse og byggeledelse/byggherreombud.  Vi er din uavhengige støttespiller fra idé til ferdigstilling av ditt prosjekt.
Se mer  http://www.landbruknord.no/tilbud/

Kontaktinfo: http://www.landbruknord.no/om-bygningsradgivning-2/