Landbruk Nord

Nytt pilotprosjekt Økofjøs

Et nasjonalt pilotprosjekt populært kalt «Økofjøs» har som mål å finne rimelige tekniske fjøsløsninger for økologisk melkeproduksjon. For 2008 etterlyser prosjektet 10 prøvebruk over hele landet som har planer om nybygg, ombygging eller tilpasning til f.eks. lufting.

Når det nå ser ut til at økologiske besetninger med 35 kyr eller færre kan drives i båsfjøs en lang stund til, blir behovet for store byggeprosjekter mindre. Økologisk melkeproduksjon i bådfjøs krever likevel tilpasninger i fjøs og den daglige drifta, ikke minst når det gjelder luftekravet.

Dersom du ønsker at bruket ditt blir prøvebruk i prosjektet, kan du ta kontakt med prosjektleder Kjell Brandsar på tlf. 414 26 419 eller mail kjell.brandsar@lfr.no.

Det er Forsøksringen Øko- Gudbrand som eier prosjektet. Oppstarten var våren 2007, og prosjektet vil gå over fire år. Prosjektet er støtta av SLF og Tine.

Her kan du lese mer om «Økofjøs».