Landbruk Nord

Nytt prosjekt om samfunnseffekter av økologisk landbruk

Bygdeforskning sammen med Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning og Bioforsk skal studere samfunnsmessige effekter av økologisk jordbruk i Norge. Prosjektet er 3-årig og skal gi ny kunnskap om hvilke effekter økologisk jordbruk har for miljø, dyrevelferd, matkvalitet, distriktsutvikling og økonomi.

I prosjektet skal forsøksgrupper med bønder, forbrukere og representanter for forvaltningen og forskere skal gi uttrykk for hva de mener er viktige kriterier for valg av økologiske produkter. Prosjekt finansieres av Norges Forskningsråd. Les mer: NILF og Bygdeforskning