Landbruk Nord

Nytt resultat fra prognosehøsting, Storslett

Vi har fått svar på den siste prøven som er tatt på Storslett, mandag 27. juni, på Nesset (mot Krakenes), samme sted som sist. Denne viser at FEm-konsentrasjonen er gått ned til 0,847, antall gram AAT pr kg ts lå på 79, antall gram PBV pr kg ts lå på 23 , og NDF lå på 62,6 % av ts.

Se også forrige oppslag. Det er sendt inn nye prøver denne uka, fra Malangen og Markenes i Balsfjord. De nye resultatene legges ut så snart de kommer inn!