Landbruk Nord

Nytt utvalg skal se på rekruttering til landbruket

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt er arbeidsgruppe som skal se på utfordringer knyttet til rekruttering til landbruket.

Les mer her.