Landbruk Nord

Nytt vedr. søknad om refusjon – sykdomsavløsing

Fra 15. august 2018 skal søknad om refusjon av utgifter vedr. sykdom, fødsel mv sendes elektronisk – via ALTINN.

Du kan gi Landbruk Nord fullmakt til å levere søknaden for deg.

Les mer her: https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Soknad-om-tilskudd-til-sykdomsavlosning/