Landbruk Nord

Nyttige verktøy samlet på nettet

Bioforsk har samlet en rekke nettbaserte tjenester for landbruket på ei nettside. Plantevernguiden, gjødslingshåndbok, Landbruksmeteorologisk tjeneste og Varsling innen planteskadegjørere (VIPS) er blant det du finner av nyttige hjelpemidler for vekstsesongen.

Bioforsk har ansvar for flere nettsteder som tilbyr ulike tjenester som kalkulatorer, prognoser og dyrkingsveiledere.

Disse er samlet på Bioforsk sin nettside under «nettbaserte tjenester og kurs». Under «andre tjenester» finner du blant annet gjødslingshåndbok, Planteklinikken og tilbud om analyser av plantevernmidler.

Les mer på www.bioforsk.no

1215522327_sommer_2008_012.jpg