Landbruk Nord

Økokonferanse 2013

Nordnorsk landbrukssamling med fokus på økologiske muligheter.

TINE, Oikos, Fylkesmennene i Nordland og Troms, Nordland bondelag, Økoprof nord og Norsk landbruksrådgiving arrangerer konferanse for gårdbrukere, veiledningsapparat, kommuner og andre.

 Link til hjemmesiden til Fylkesmannen i Nordland for mer info: http://fylkesmannen.no/Nordland/Kurs-og-konferanse/Okokonferanse-2013/