Landbruk Nord

Økologisk fagsamling i Troms 5. og 6. september 2013

Troms Bonde- og Småbrukarlag inviterer alle i Troms og Finnmark til høstsamling i Manndalen i Kåfjorden.

Fagsamlinga er støtta av Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Troms.

Invitasjonen til samlinga finner du her 

Se også småbrukarlagets hjemmeside: http://www.smabrukarlaget.no/sider/artikler.asp?type=lokalnyhet&kat=troms&mal=forside&ant=7