Landbruk Nord

Fiskegrakse som gjødsel! Økologisk grupperåd/markdag på Senja.

Det blir økologisk grupperåd/markdag på Hellemoen, ved Hellevatnet på Senja,

torsdag 3. september kl 12.00-ca 14.30.

Her har det vært gjødslet med ulike mengder fiskegrakse i kombinasjon/og med husdyrgjødsel over to år. Vi legger fram resultater fra forsøkene, og ser på feltet. Feltvert: Asbjørn Hansen, Silsand.

Veibeskrivelse: Ta til venstre (sørover) i Islandsbotn og inn på RV 860. Kjør ca 1,6 km og hold til høyre etter brua. Kjør ca 1 km og ta av til høyre igjen mot Brygghaugen. Kjør ca 3,7 km og du er framme.  Totalt ca 11 km fra Silsand. Vi setter opp skilt på stedet.

Hvis du ikke finner fram, ring 454 86630!

Det serveres kaffe og noe å bite i.

Alle er hjertelig velkommen, dette er også interessant for de som driver konvensjonelt!