Landbruk Nord

Økologisk markdag

 Velkommen  til en spennende  markdag med  tema økologisk grovfôrproduksjon.

Landbruk Nord og TINE Rådgiving inviterer alle melkeprodusenter på økologisk markdag fredag 21 september kl 11:00 hos Ole Sørensen , Vassmo .

Hovedtema økologisk grovfôrproduksjon og utfordringer ved kløverdyrking i Nord-Norge, ulike kløverblandinger, overvintring , jordpakking, gjødsling og plantevern i økologisk eng. Vi besøker et kløverfelt og ser på ulike pakkingsledd.

Fred Tore Fagereng fra Tine Rådgiving orienterer om Økologisk Første Råd og prosessen rund.

Enkel servering

Velkommen!

Veibeskrivelse: Fra  E6 på Heia  sving  på Fv 857 skilt Øverbygd, etter ca 10-11 km sving  til høyre skilt Vassmo kirkegård.