Landbruk Nord

Økonomisk, agronomisk – økologisk

 
’Økonomisk, agronomisk – økologisk’ er navnet på den nye handlingsplanen innen økologisk landbruk. Målet med planen er økt tempo og sterkere satsing på økologisk landbruk for å få mer økologiske varer på markedet og nå målet om 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015. Etterspørselen er nå større en norsk økologisk produksjon.

Det legges opp til økt konkurranse mellom fylkene når det gjelder satsing på økologisk landbruk. Den som er flinkest i klassen vil få mest økomidler etter det vi forstår. Trøndelagsfylkene leder i denne konkurransen med 134 347 daa økologisk og karens som utgjør fra 7,5 til 8,7 % av totalt jodbruksareal. I Nord-Norge er det Nordland som har mest økologisk drevet areal med knapt 36 000 daa økologisk og karens areal. Dette utgjør omtrent 6 % av totalt jordbruksareal. Tilsvarende tall for Troms er vel 8 500 dekar som utgjør 3,3 %. Finnmark har omkring 2 300 daa økologisk areal som tilsvarer 2,3 % av totalt jordbruksareal. Finnmark og Troms har noe og strekke seg etter.

Her finner du handlingsplan


Økologisk mat ønskes på flere fat. Foto: Gunnlaug Røthe