Landbruk Nord

Ombygging fra ku til sau

Norsk landbruksrådgivning Sogn og Fjordane har utarbeidet et hefte med ideer til ombygging av båsfjøs for ku til sauefjøs. Vi kommer tilbake med artikler om nybygg for sau.

Les mer: http://sognogfjordane.nlr.no/nyhetsarkiv/2015/25870/

Heftet finner du her: 

http://sognogfjordane.nlr.no/media/ring/1214/Sau%20i%20pluss/Hefte_B5_NLR_SognogFjordane_100_2.pdf