Landbruk Nord

Ønsker du å drive et komplett gårdsbruk?

I Lyngenområde kan du forpakte et gårdsbruk for en periode på fem år. Det er også muligheter til forlengelse av denne avtalen. Ta kontakt med Geir A. Larssen på tlf: 466 28 715 eller mail: geir.atle.larssen@landbruknord.no