Landbruk Nord

Oppdateringskurs – plantevern i Sør-Troms

Landbruk Nord ønsker å tilby autorisasjonskurs plantevern, fornying/oppdatering i Sør-Troms, hvis det er interesse for dette.

Kurset vil bli holdt på Sjøvegan (event. Dyrøy) i midten av juni (uke 25). Kurset varer en dag og avsluttes med 1 times eksamen.

Kurspris er kr 2 200,- som inkluderer lærebøker, autorisasjonsbevis og mat på kurset.

Kurset blir satt opp med forbehold om mange nok påmeldte. Vi ønsker derfor beskjed snarest og seinest innen 20.4.15 hvis du ønsker å melde deg på.

Hvis du trenger nybegynner-kurs arrangerer vi dette på Storsteinnes 11 og 12. juni. Vi tar imot påmelding på dette også.

Ta kontakt med Hilde Nøstvik for påmelding. Tlf: 77 72 25 40. e-post: hilde.nostvik@landbruknord.no