Landbruk Nord

Oppdatert informasjon vedrørende bruk av arbeidskraft fra utlandet

Fra 1. januar 2010 ble de nye reglene for EØS – borgere innført permanent. Unntak fra disse reglene er EØS – borgere fra Bulgaria og Romania. Her gjelder overgangsreglene fortsatt. For borgere utenfor EØS – området, må det søkes opphold og arbeidstillatelse som tidligere. Husk å være ute i god tid med slike søknader. Se mer informasjon ved å klikke på «Arbeidskraft» i venstre marg. Linker til aktuelle sider står under «les mer».

Linker til nyttige sider på Internet:

UDI

SUA (Servicesenter for utenlandske arbeidstakere)

Ved flere spørsmål, kan dette rettes til Landbruk Nord eller til det lokale politiet.