Landbruk Nord

Opplæring av utenlandsk arbeidskraft i landbruket

Landbruk Nord har i samarbeid med Senja videregående skole/TLS og Fylkesmannen i Troms igangsatt et prosjekt som har som mål å få en organisert opplæring av utenlandsk arbeidskraft.

Prosjektet som er i gang, vil utarbeide et modulbasert opplæringsprogram. Opplæringen vil bestå av både teori og  praksis. Hele opplæringen vil normalt foregå på Senja videregående skole/Troms landbruksfaglige senter. Opplæringen vil ta ca. en uke. Opplæring og bruk av traktor vil også inngå i dette programmet.

Prosjektet med nye «fjøstavler» (flerspråklig instruks og beredskapsplan), vil også inngå i dette opplæringsprosjektet. Vi har stor tro på at dette prosjektet vil bidra til enda bedre utnyttelse av den arbeidskraften som kommer fra utlandet, og at sikkerhet og trygghet både for bonden og avløserne blir bedre ivaretatt.

Vi regner med at vi skal kunne starte med dette fra våren 2010 hvis alt går etter planene.