Landbruk Nord

Opplæringsmateriell i smittvern

Godt smittevern er ikke vanskelig. Men for at det skal være effektivt, må man vite hvordan man bryter smitteveier.

«Smittesikker» er opplæringsmateriell i smittevern for norske og utenlandske ansatte i norsk husdyrproduksjon. Materiellet består av hefter med tekst og bilder i tillegg til plastoppslag som viser prinsippene for en god smittesluse og korrekt håndvask.

Link til «smittesikker»: https://www.animalia.no/no/Dyr/koorimp—import/smittevern/