Landbruk Nord

Oppretthold stabil arbeidskraft. Start avløserring NÅ!

For å være sikker på at man har en stabil arbeidskraft, kan det være en ide å starte opp en avløserring i ditt område. Landbruk Nord hjelper til med det praktiske, samt skaffer avløsere til dette formålet. Ta kontakt med Geir A. Larssen på tlf: 466 28 715.