Landbruk Nord

Oppstart agronomutdanning for voksne høsten 2014

Troms landbruksfaglige senter planlegger oppstart av nettbasert agronomutdanning for voksne fra høsten 2014.

Link til fagsenterets hjemmeside: http://fagsenter.no/2013/12/17/oppstart-agronomutdanning-for-voksne-hosten-2014/