Landbruk Nord

Orienteringsmøte vedrørende avløsere/beredskapsordningen. Møtet blir på Klubbhuset, Fjellbygda.

Landbruk Nord inviterer til orienteringsmøte om avløsere og beredskapsordningen på Malangshalvøya. Vi samles i Klubbhuset, Fjellbygda, fredag 19. desember 08, kl. 1100.Vi håper å kunne samle alle bønder og avløsere i det aktuelle området.Landbruk Nord spanderer kaffe og litt å bite i. ALLE ER VELKOMMEN!

Møtet er beregnet til ca. 1,5 time. Det er viktig at flest mulig kommer for å «si sine meninger» om tema. Landbruk Nord vil orientere om den aktuelle situasjonen i området, samt generelt om beredskapsordningen. Ønskes det spesielle ting på dagsorden utenom det aktuelle tema, er det bare å ta kontakt med Geir A. Larssen på telefon 466 28 715 eller epost geir.atle.larssen@landbruknord.no

NB!
Møtet er også åpent for bønder som ikke er medlemmer hos Lanbruk Nord, og alle avløsere i området. Også de som ikke har eller tar avløserjobb pr. i dag.