Oversikt utstillere 2019

 

Navn på utstiller Standnr. Hjemmeside
Kjells blomstertelt 1 kjpedl@gmail.com
Ess Kay Import og Tekstil 2 esskayimportogtekstil@gmail.com
Storsteinnes og omegn Pensjonistforening 3
Viltkroa AS 4 kjetil@viltkroa.no
Rørosbua as 5 Knut.sommer@roros.net
Bella Italia Florea 6 Bellaitalia915@yahoo.com
Anettes Blomster 7 anette.nordhus@gmail.com
Balsfjord hestesport 8 https://www.bhest.no
Norsk fjell og bygdemat Haraldsen AS 9 spekemat@live.no
Målselv Mat 10 https://www.facebook.com/malselvmat
Landbruk Nord 11 http://www.landbruknord.no/
Lykke Elise Design 12 http://lykke-elise.no/
Designmoa 12b evajojo@online.no
Miennas 12c beritmienna@hotmail.com
Knarrhult/IDG Tools melkemaskinservice 13 http://www.melkemaskinservice.no
3B Service AS 14 https://3bservice.no
Nord Norsk Media Import AS 15 heikasveinolav@gmail.com
Røde Kors 16
Troms 4-H 17
Senja videregående skole Naturbruk 18 http://www.senja.vgs.no
Gardia 19 http://gardia.no/
First Outlet 19b
Troms Bonde- og Småbrukarlag 20 http://smabrukarlaget.no/troms
Sosialistisk Venstreparti 20b https://www.sv.no/troms/
Torget: såpekoking, strikkekafe, lefsebaking, flatbrød m.v. 21
Bondens Marked Troms 22 https://bondensmarked.no
Toolfarm As 23 https://www.facebook.com/toolfarmas/
Bjørnars Auto AS 24 https://nb-no.facebook.com/bjornarsauto
Bo Kastell demoprodukter 25 http://www.bokamarknad.se
Felleskjøpet Agri SA

J.L.Bruvik AS

30 https://www.felleskjopet.no

http://www.bruvik.no/

 

Delaval 31 https://www.delaval.com/no
NT Maskin AS 32 http://ntmaskin.no/
Europro AS 33 http://europro.no
Wood Mizer Nordic AS 34 http://www.woodmizer.no
Total Maskinservice AS 35 bjorn@totalmaskinservice.no
Omli Landbruksverksted As 36 https://www.omli.no/
Norlog AS 37 http://www.norlog.no
Eiksenteret Nor-Kin AS 38 kjetil.melkild@eiksenteret.com
AS Tema 39 terje@astema.no
Åsheim Maskin AS 40 dagfinn@aasheim-maskin.no
HaRu Systemer AS 41 https://www.harusystemer.no
Eidemotor og utleie AS 42 https://eidemotor.no
Polarservice 43 http://www.polarservice.no
Jowa AS 43b https://www.jowa.as/
Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest AS 44 http://www.nsnl.no/
Mini Farmen: smie, salmaker, demo hovslager, birøkter, slegge, saging m.m. 45
Høgmo Fjøs 50 https://hogmofjos.no
Fiskå Mølle 51 tom.frode@fiska.no
A-K Maskiner AS Avd. Bardu 52 http://www.a-k.no/forside
Orkel Direkte AS 53 https://www.orkel.no
L-Mek AS 54 i-mek@orkel.no
Akershus Traktor AS 55 http://www.akershustraktor.no
Traasdahl AS 56 http://www.traasdahl-as.no
Geno AS 59 https://www.geno.no/
TINE Rådgiving 59b https://medlem.tine.no/forside
TINE Meierier Storsteinnes 60 https://www.tine.no/
Flor AS 61 https://www.florworks.no
Nortura SA 62 http://www.nortura.no
Norsvin Troms 63 norsvin@norsvin.no
Byggsikkerhet AS 64 http://www.byggsikkerhet.as
Neuero Scaninavia Neagri AB 65 https://neuero.se
Troms Sau og Geit 66 http://www.nsg.no/troms/
Traktorpikene AS 67 https://www.traktorpikene.no
Sparebank 1 Nord-Norge 68 https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/privat.html
Sternersen AS 69 arnfinn@stenersen.biz
Dekkmann AS 70 https://www.dekkmann.no
Fjøssystemer 71 https://fjossystemer.no
Mosjøen Videregående skole, Studiested Marka A http://mosjoen.vgs.no
Troms Skogselskap B fmtrthh@fylkesmannen.no
North Agency AS C http://www.northagency.no/
Norsk Landbruksrådgivning Nord Norge

Jordbærguttan AS

D toril.monsen-abelseth@nlr.no
Troms Senterparti E imh@sp.no
Miljøpartiet De Grønne Balsfjord F kjetil.aakra@mtmu.no
Balsfjord Høyre G https://hoyre.no/troms-og-finnmark/balsfjord/
Lyngsalpan Vekst As H https://lavekst.no/
Balsfjord og Malangen historielag I https://www.facebook.com/balsfjordhistorielag/
Troms og Finnmark KRF J https://www.krf.no/partiorganisasjonen/fylkes-og-lokallag/troms-og-finnmark-krf/kontakt-oss/
Balsfjord AP K https://balsfjord.arbeiderpartiet.no/
Ofotlab AS L http://ofotlab.no/
Tyr Hologaland M daghansen21@hotmail.com
Troms Bondelag og Troms Bygdekvinnelag

Landkreditt Bank

N https://www.bondelaget.no/troms/

troms.nbk@bygdekvinnelaget.no

https://www.landkredittbank.no/