Landbruk Nord

Overvintringsskader og tiltak

Det har vært en svært tøff vinter for kulturplantene våre, og enga har gått ut i store områder av fylket. Spesielt ser det ut til at Midt-Troms regionen er hardt rammet. Med vintrene -94/95, -97/98 og sist i -05/06 friskt i minne, er det bare å konstatere at arbeidet som legges ned i stell av jord og planter er et langsiktig arbeid med kortsiktige opp og nedturer.

Les mer om grovfôrstrategi, frøvaresituasjon og dyrkingstips her.