Landbruk Nord

Øystein Fossmo og Asgeir Larsen i Lyngen

Øystein Fossmo og Asgeir Larsen har visningsfjøs for Nortura i Lyngen. Begge fjøsene er isolert, Øystein forer med Avant og Asgeir har statsa på Islandsk forhekksystem.
Begge fjøsene er presentert på Nortura sine hjemmesider under visningsfjøs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øystein har tre breie forbrett for foring med Avant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rundballene kjøres inn med traktor og deles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foret legges på forbrettet med Avanten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asgeir legger inn  rundballene i forhekker.