Landbruk Nord

Nyheter

 

Årets forsøksfelt anlagt

Den siste uka er det anlagt mange av årets forsøksfelt som Landbruk Nord skal ha denne sesongen. Feltene dekker kulturene gras, grønnfôr, potet, grønnsaker, korn og bær.

Flere ledige stillinger i Landbruk Nord

Landbruk Nord har flere ledige stillinger som lanbruksvikar (20 – 75% faste stillinger), samt avløsere i ringer. Se under ledige stillinger på våre sider.Ring gjerne tlf. 466 28 715 (Geir A. Larssen) for informasjon om...

Trenger jorda di kalk?

Kalking til grovfôr er viktig både mht avling og kvalitet. Mange jorder i Troms har en pH (mål på surhetsgrad) som tilsier at kalking er nødvendig.

Vellykket pløyedag i Dyrøy

Niende mai var det innstilling av plog og pløying på tapetet i Dyrøy. 10 gårdbrukere fikk demonstrert viktigheten av innstilling av plogen, og ikke minst hva en liten cm feil førte til.

Temakurs for deg som starter bedrift

Å starte/drive bedrift krever at du må kunne håndtere mange ulike utfordringer. En utfordring kan være å finne den rette informasjonen og de verktøyene du trenger for å få en strukturert og effektiv hverdag. Innovasjon...

Seminar om økologisk fjøs

Prosjektet «Økofjøs» i regi av forsøksringen Økogudbrand arrangerer seminar om økologisk fjøs 6. juni 2008 på Blæstad. Innleder er Eric Meili fra Sveits, en engasjert byggeplanlegger med stor erfaring innen planlegging av kostnadseffektive bygg...

Bruk frisk settepotet!

Potetsetting nærmer seg – dette bildet er tatt under Landbruk Nord sin våronn i 2007. Frisk settepotet er selvsagt for profesjonelle dyrkere. Men også kjøkkenhageeiere og hobbydyrkere bør være bevisst på hva slags settepotetmateriale som...