Landbruk Nord

Nyheter

 

Interesse for økologisk melkeproduksjon

24 gårdbrukere og andre interesserte møtte på seminar om jordkultur, alternative næringskilder og økologisk melkeproduksjon torsdag, 10. og fredag 11.april på Vollan, Nordkjosbotn. Det var Økologisk Ideforum Troms og Landbruk Nord som arrangerte kurset.

Landbruk: 2008

Markant økning i produksjon av fjørfekjøtt, stabil melkeproduksjon og nedgang i produksjon av sau/lam, storfekjøtt og svin. Dette er situasjonen i Landbruket i Norge i dag. Statens Landbruksforvaltning har gitt ut den årlige situasjonsrapporten...

Fokus: jordkultur, næringsforsyning og økologisk melk

Det er nye rammebetingelser for økologisk melkeproduksjon – og jordressursen er den viktigste vi har i landbruksproduksjon. Landbruk Nord og Økologisk Ideforum Troms arrangerer seminar med disse viktige temaene torsdag, 10. og fredag, 11. april 2008 på...

Helt grønt – Frukt- og grøntdagen 2008

Finnes det genmodifisert mat i Norge, og hvordan bestemmes CO2-footprint av en tomat? Og har den nye skolefruktordningen endret spisevaner til barna? Dette og mer får du høre om på Frukt- og grøntdagen 22....

Merpris for økologisk melk opp 25 øre

Merprisen for økologisk melk stiger til 85 øre pr liter fra 1. juli. Det vedtok TINEs konsernstyre forrige uke. De økologiske bøndene er veldig fornøyde med det, melder Bondebladet denne uka.

SMIL :-)

SMIL står får «Spesielle miljøtiltak i landbruket». Under denne ordningen kan du søke om midler til rydding av gammel kulturmark, miljøtiltak på og rundt gården, organisert beitebruk, istandsetting av gamle naust, fjøs og andre...

Nytt plantevernleksikon på nett

Bioforsk har laget et nytt, nettbasert leksikon med tema plantevern. Leksikonet er nylig lansert, og gratis for alle og enhver, det eneste du trenger er en datamaskin og nettilgang. Pr i dag finner du...