Landbruk Nord

Nyheter

 

Pløyekurs

Det blir pløyekurs/pløyedag TIRSDAG 12.SEPTEMBER hos Sverre Hågbo, Moen i Målselv.

Avløser i Tjeldsund

Landbruk Nord søker etter avløser i inntil 100% stilling fra ca. 15. september. Arbeidssted er på ett til to gårdsbruk i nærheten av Tjeldsund, Nordland.

Funksjonstesting av åkersprøyte

Det er nå mulighet til å bestille åkersprøyte-testing hos Landbruk Nord. Hvis du trenger en test på din åkersprøyte kan det gjennomføres i tiden 18-22. september 2017.

Deltidsavløser i Kåfjord

Landbruk Nord søker etter deltidsavløser til et gårdsbruk med kyr i Birtavarre, Kåfjord. Arbeidet består i hovedsak av stell av fjøs, og noe diverse ute- og gårdsarbeid.

Avløser i Nordreisa

Landbruk Nord søker etter avløser i inntil 100% stilling fra ca. 25.8.17 og ut oktober. Arbeidssted er på et gårdsbruk med geit i Nordreisa, Troms.

Avløser i Ballangen

Landbruk Nord søker etter avløser i inntil 100% stilling fra dags dato. Arbeidssted er på et gårdsbruk i Ballangen, Nordland.