Landbruk Nord

Nyheter

 

Grovfôr 2020

Grovfôr 2020, et formidlingsprosjekt. I Norge dyrker vi gras på 2/3 deler av jordbruksarealet, men hverken avlinger eller kvalitet er forbedret de siste 20-30 årene. Samtidig har kostnadene ved å produsere grovfôr økt betydelig,...

Norsk-kurs

Trenger du norsk-kurs? Har du ansatte som trenger norsk-kurs? Landbruk Nord skal arrangere norsk-kurs for våre ansatte og vi har ledige plasser.

Foredrag om ull og sau i landene i Vesterled

NORTH ATLANTIC NATIVE SHEEP AND WOOL Kulturformidler og Kunsthandverker KARIN FLATØY SVARSTAD Holder foredrag om hennes arbeid med ull og om sau i landene i Vesterled: Shetland, Orknøyene, Færøyene, Island, Grønland, Isle of Man...

Årsoppgave for avløsertilskuddet 2016

Årsoppgavene for hva som er benyttet av avløsertilskudd 2016 er sendt på e-post i dag. For de som ikke har e-post så blir det sendt på den gamle måten i dag. Har du endret e-post...

Nytt nr. av Grovfôrnytt

Sist utsendte «Grovfôrnytt» er nå tilgjengelig for våre medlemmer. Passord får du ved henvendelse til oss. Tlf. 777 22 540.