Landbruk Nord

Nyheter

 

Klauvskjæring

Vårsesongen er nå avsluttet og våre klauvskjærere har tatt sommerferie. Solfrid Ramberg og Ann Torill Grønnli har totalt skjært 1250 dyr i løpet av vårsesongen. Høstsesongen starter i september/oktober.

Nye resultater fra prognosehøstinger

Vi har fått resultatene av de nyeste prognosehøstingene. Vi ser av tabellen at FEm-konsentrasjonen går ned, sakte men sikkert, både i Malangen, på Markenes og på Storslett. I Malangen var den kommet ned på 0,875...

Prognosehøstinger

Vi har fått resultater fra prognosehøstinger i Malangen, på Markenes i Balsfjord og fra Storslett. Dato Sted Ts % kg  ts/daa FEm/kg ts FEm/daa AAT g/kg ts PBV g/kg ts 11.6. Malangen  1,002 90 43...

Beite til melkekyr i løsdrift

Beitekravet for melkekyr skapte mye debatt da det ble innført. NIBIO på Tjøtta  har gjennom en spørreundersøkelse blant bønder, faglag og rådgivere i Nord-Norge avdekket hva som er viktig for å lykkes med beiting tilknyttet løsdriftsfjøs. Rapporten...

Info til avløsere

Vi har nå lagt ut oversikt over timeliste-kaféer for 2. halvår 2016, på siden «for avløsere». Avløserne våre får passord til siden ved å henvende seg til Landbruk Nord.

Utbetaling av avløsertilskuddet i juni!

Avløsertilskuddet blir utbetalt 1.juni i år og kommer direkte til deg. Tidligere har mange valgt å la utbetalingen gå direkte  til Landbruk Nord. Dette har vært med å styrke vår likviditet og økonomi. På...