Landbruk Nord

Nyheter

 

Jordbruksoppgjøret 2015

Våre hovedorganisasjoner Norske Landbrukstenester (NLT) og Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har «oppsummert» resultatene av sine respektive fagfelt innen oppgjøret 2015.

Arbeidslister til Landbruksmessa 2015

Hei. Arbeidslister for dugnadsarbeid til Landbruksmessa 2015 er nå sendt ut. Vi ber om tilbakemeldinger så fort som mulig hvis du er forhindret fra å jobbe på den vakta du er satt opp på....

Fylkesnytt fra Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om stort potensiale for økt melkeproduksjon i fylket.

Statens tilbod fører til mindre avløysing

I staten sitt tilbod ved jordbruksoppgjeret vert det ikkje tilbydd noko auke i tilskotta i velferdsordningane. Auka kostnader vert ikkje kompensert, noko som føre til dyrare ordningar og mindre avløysing for tilskottet.

Statens tilbud til landbruket

I statens sitt tilbud har de ikke tilbudt friske midler til velferdsordningene, men det blir foreslått at satsene blir videreført som i dag. I tillegg legg tilbudet opp til at forhandlingene skal samkjøre søknads- og...