Landbruk Nord

Nyheter

 

Kurs i grønnsaksproduksjon i Tromsø

Troms Landbruksrådgiving arrangerer kurs i grønnsaksdyrking Kurset i grønnsaksdyrking starter den 16. mars ved Bioforsk Nord i Tromsø. Kl 16.00-20.00. Pris 2000,-. Kurset består av både teori og praksis, og er lagt opp over 5...

Klauvskjærerne med nye oppgaver

Fra midten av oktober 2014 har sertifiserte klauvskjærere kunne rapportere funn ved klauvskjæring direkte til Kukontrollen via bærbare terminaler.

Avdelingskontoret på Storslett har flyttet!

Avdelingskontoret på Storslett har flyttet fra Bussveien, og inn på Kommunehuset. Kontoret ligger i fløya på baksiden, med inngang helt i sørenden. NB! Det er ringeklokke ved ytterdøra, men det er fremdeles helt greit å bare stikke...

Kurskalender – Troms

Troms Landbruksfaglige senter har fått til en felles kalender som skal vise alle landbruksrelaterte arrangementer (kurs, møter etc.).

Bekymret for den nye A-ordningen?

Ikke la deg bekymre, la heller oss ta oss av A-ordningen og annet lønnsrelatert papirarbeid for deg! Ta kontakt med oss så hjelper vi deg! Tlf: 77 72 25 40