Landbruk Nord

Nyheter

 

Skal du spre kalk nå i høst?

Landbruk Nord har kalk-vogn som vi leier ut. Vogna står nå i Reisadalen. Det koster kr 58,- pr tonn spredd kalk for medlemmer, kr 72,- pr tonn for ikke-medlemmer å leie vogna. Ta kontakt med...

Kjøp og salg-siden

Etter at vi fikk ny utseende på vår hjemmeside er kjøp og salg-siden vår blitt «borte». Vi har fått etterlysning av den – og vi jobber med å få den opp å gå igjen....

Trygghet og helse i landbruket

Gjennom kampanjen Trygghet og helse i landbruket har det de to siste årene blitt arrangert 550 sikkerhetsmarkdager over hele landet. Målet har vært økt oppmerksomhet om helse og sikkerhet på gården. Norsk Landbruksrådgiving HMS...

Nyttige verktøy samlet på nettet

Bioforsk har samlet en rekke nettbaserte tjenester for landbruket på ei nettside. Plantevernguiden, gjødslingshåndbok, Landbruksmeteorologisk tjeneste og Varsling innen planteskadegjørere (VIPS) er blant det du finner av nyttige hjelpemidler for vekstsesongen. Bioforsk har ansvar...

September-lønn

Husk at fristen for innlevering av timelister som skal være med på september-lønna er nå på fredag!!! Vi har timelistekafè også på fredag mellom klokka 12:00 og 14:00. Alle avløsere er velkommen for en...

Jegerprøvekurs

Norges Jegerforbund arrangerer jegerprøvekurs i samarbeid med SNS Balsfjord. I tiden 1. – 14. september 2014 arrangeres jegerprøvekurs i Tromsø¸.

Fagdag potet i Bardu

Fagdag potet Mandag den 18. august kl. 11.00.Hold av datoen den 18. august. Da blir det fagdag/markvandring i potetåkeren til Bjørnar Gundersen. Han bor i Altevannsveien i Bardu.