Landbruk Nord

Nyheter

 

Snø- og telemåling 2013-2014

Å ha en viss peiling på hvordan ståa er nede i jorda på vinterstid, syns mange er både nyttig og interessant. Ikke minst har det å vite teledybden hatt stor allmen interesse. Landbruk Nord...

Markdag vårbeite

Prosjekt «Beitebruk i utmark» inviterer til markdager 3 steder i fylket. Påmeldingsfrist er 3. juni!