Landbruk Nord

Nyheter

 

Våronnavisa 2014.

De fleste gårdbrukere i Nordland, Troms og Finnmark skal ha fått tilsendt årets Våronnavis i posten. Vil du lese den elektronisk?

Kurs for avløsere 17. og 18. mars 2013

Vi minner om at 10.3 er påmeldingsfristen til kurset for våre avløsere som skal være  17. og 18. mars 2014.  Vi oppfordrer bønder til å gi avløseren fri til å delta på kurset.

Fagdagene i grovfôr blir utsatt!

De oppsatte fagdagene i grovfôr i Målselv og Manndalen (11. og 12. mars) blir dessverre utsatt. Grunnen er kollisjon med Årsmøtet i Bondelaget i Troms.