Landbruk Nord

Nyheter

 

Rapporter for prosjekt «Overgjødsling»

Landbruk Nord har også denne vekstsesongen gjennomført vårgjødsling og overgjødsling på forsøksfeltet vårt på Storsteinnes. I dette prosjektet har vi sett på effekten av ulike gjødslingsregimer både til 1. og 2 slått.

Gnagerkurs

Nå kan personer som eier eller leier en landbrukseiendom få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.