Landbruk Nord

Nyheter

 

Grovfôrøkonomi – møter

Det blir møter med tema grovfôrøkonomi på Storslett, Setermoen og Storsteinnes i begynnelsen av mai. Foredragsholdere fra Landbruk Nord og TINE.

Landbruksseminar

Norsk Landbruksrådgiving, TINE og Bioforsk inviterer til landbruksseminar med hovedtema GROVFÔR

Temadag sau

Nordreisa Sau og geit arrangerer Temadag på Sau,  fredag 19. april.

Gjeterhundkurs

Nordreisa Sau og Geit planlegger gjeterhundkurs i Rotsund, 12. – 14. april. Fremdeles noen ledige plasser hvis du er interessert!

HMS-kurs i Balsfjord

Fredag 5. april er det kurs i Praktisk HMS-arbeid på Storsteinnes.Kurset er skreddersydd for landbruket.