Landbruk Nord

Nyheter

 

Miljøplankurs

Mangler du miljøplan?Torsdag 15. mars arrangeres det miljøplankurs på Storslett. Da blir det anledning til å komme å få hjelp til å lage miljøplankart og fylle inn skjemaer som trenges.

Fjøsmøte hos Lisa Tollefsen

Nortura og Landbruk Nord inviterer til fjøsmøte tirsdag 24.januar kl 19.30 hos Lisa Tollefsen i Malangen. Tema for møtet: Hus for sau og Utfordringer i forbindelse med oppstart av sauehold.

Agronomi i Nord

Agronomiprosjektet startet i oktorber 2011 og er et sammarbeidsprosjekt  mellom Bioforsk, Norsk Landbruksrådgiving og Tine.Målet er å heve jordkultur i Nord Norge og dermed legge til rette for  bedre avlinger og bærekraftig drift