Landbruk Nord

Nyheter

 

Landets første Potetskole avsluttet

Etter 2 semestre med samlingsbasert studium, fagretning potetdyrking, er nå 16 studenter uteksaminert i faget. Landbruk Nord gratulerer! Potetskolen er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Troms, Landbruk Nord, Høgskolen i Trøndelag og Landbruksfaglig Senter...

Slåtta i gang

Noe seinere enn i fjor er slåtta i gang i sørfylket. Utviklinga på graset er noe ujevn og avhengig av jordtypen, men flere steder i sørfylket er timoteien passert begynnede skyting.

Norsk Landbruksrådgiving med nye nettsider

Norsk Landbruksrådgiving (gamle LFR) sin nye hjemmeside er nå på nett! Under www.lr.no finner du mye informasjon, både fagartikler og annet, samt nettside til noen lokale «Forsøksringer».

Flyttet til nye kontorlokaler.

Hovedkontoret i Landbruk Nord har nå flyttet inn i «nye» lokaler, i samme bygg som før, der hvor NAV Balsfjord (Trygdekontoret) holdt til tidligere. NAV Balsfjord er flyttet til første etage, der hvor Posten...

Månedens potetsort fra Troms

Som kjent er det potetens år i år, og Norsk Genressurssenter presenterer hver måned en «ny» sort, månedens sort. I juli er det landsorten ’Rød Kvæfjord’ som får hedersomtale.

Heggspinnmøll på tur nordover

NISK (Norsk institutt for skog og landskap) beretter om at hegg også i år er angrepet av heggspinnmøll. I fjor var den nordligste registreringen av heggspinnmøll fra Efjord i Ballangen kommune i Nordland. Det...

Beredskapsordning – sykeavløsere.

Landbruk Nord er nå igang med beredskapsordning når det gjelder sykeavløsning.Se i venstre marg (Beredskapsavløser) på forsiden. Disse sidene blir oppdatert fortløpende etter hvert som ordningen trer i kraft i de forskjellige kommunene i...