Landbruk Nord

Planlegg årets beitesesong nå!

Har du muligheter for å øke andelen beite på gården din? Da kan det være lurt å starte planlegginga allerede nå.

Har du arealer på gården eller tilgang på andre områder det kan være aktuelt å bruke til mer eller mindre intensivt beite? Skaff deg en oversikt over muligheter (og ulemper!) på gården din. Har du muligheter i utmarka? Her ligger det massevis av uutnyttede fôrenheter.

Det er mange fordeler med større andel beite. Dyra får god mosjon, større grovfôropptak, og kulturlandskapet holdes åpent. Nyere forskning (Arktisk Lam) viser også at lammekjøtt produsert på beite har større innhold av sunne fettsyrer enn lammekjøtt produsert på surfôr/kraftfôr.

Vi har mangel på storfekjøtt og lammekjøtt i Norge, som fører til at vi må importere kjøtt til eget forbruk. Samtidig vet vi at andelen beite i de fleste produksjonene går ned.

Landbruk Nord kan hjelpe deg med valg av såfrø og blandinger til beite, det er bare å ta kontakt.